Jeśli nie jesteście jeszcze Państwo zdecydowani na rozpoczęcie szkoleń językowych, a potrzebujecie oceny poziomu kompetencji językowych swoich pracowników, możemy przeprowadzić audyt dla Państwa firmy.

Efektem audytu językowego jest indywidualny raport, który opisuje:
■ poziom języka mówionego, znajomość struktur i słownictwa,
              poziom wg. Skali Rady Europy oraz ilość godzin
              niezbędnych do osiągnięcia poziomu docelowego,
              jeśli taki został.


Oprócz wiedzy na temat kompetencji językowych Państwa pracowników, powyższe informacje pomogą opracować odpowiedni plan finansowy.

Audyt językowy może być również wykorzystany do określenia poziomu kompetencji językowych podczas rekrutacji pracowników do Państwa firmy.