Euro-Language oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców, indywidualne lub grupowe, na każdym poziomie, w siedzibie Centrum lub u Klienta.

Naszym celem jest ułatwienie słuchaczom efektywnego opanowania praktycznej umiejętności posługiwania się językiem w jak najkrótszym czasie.

Z doświadczenia wiemy, że osoby, które podejmują naukę języka polskiego dla obcokrajowców nie mają zazwyczaj czasu i możliwości na długie i tradycyjne kursy semestralne. Mają określony cel i wymagania, np. krótki pobyt, szybkie nawiązanie współpracy z polskimi klientami, często powody osobiste. Z tego względu program jest opracowywany według indywidualnych potrzeb słuchaczy lub grupy.

Nasi lektorzy to nauczyciele z wykształceniem lingwistycznym, władający przynajmniej dwoma językami, którzy specjalizują się w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców.
Lektor wykorzystuje znajomość języka macierzystego słuchaczy, w zależności od sytuacji, specyficznych wymagań i potrzeb grupy lub indywidualnego Klienta.