Euro-Language prowadzi szkolenia z zakresu języków obcych dla firm oraz osób indywidualnych na terenie całej Polski od roku 2001.

Doskonali lektorzy, najwyższa jakość nauczania, indywidualne podejście do każdego słuchacza to tylko niektóre z atutów naszej szkoły.

W Euro-Language uczymy metodą komunikacyjną. Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, kładąc nacisk na porozumiewanie się.

O jakości usług przez nas oferowanych świadczy długoletnia współpraca z wieloma z naszych klientów:

MMC Car (Mitsubishi): 11 lat, Cargill Polska: 10 lat, Chadbourne & Parke, 10 lat.

Zaufały nam takie instytucje jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojewódzki Urząd Pracy.

Oferujemy usługi w zakresie nauczania wielu języków, w tym także tych mniej popularnych:
■ angielskiego,
■ niemieckiego,
■ szwedzkiego,
■ francuskiego,
■ włoskiego,
■ hiszpańskiego,
■ portugalskiego,
■ niderlandzkiego,
■ rosyjskiego,
■ duńskiego,
■ greckiego
■ oraz polskiego dla obcokrajowców.

Wizerunkiem naszej szkoły jest profesjonalna kadra lektorska. Lektorzy Euro-Language to polscy absolwenci filologii i lingwistyki stosowanej oraz native speakers, absolwenci studiów wyższych z odpowiednimi kwalifikacjami. Stawiamy im bardzo wysokie wymagania. Są to ludzie ciekawi świata, otwarci na potrzeby innych i stale pogłębiający swoją wiedzę.